Učitavanje...

Beograd - Novi Sad - Beograd

U pripremi je i usluga - prevoz Novi Sad Beograd. U pitanju je transfer putnika na relaciji Beograd - Novi Sad i Novi Sad - Beograd po sistemu ‘’od vrata do vrata’’. Ujedno ćemo omogućiti prevoz putnika na relaciji Novi Sad - aerodrom ‘’Nikola Tesla’ ’- Novi Sad. Obe usluge su vid grupnog prevoza koji se obavlja kao transfer više putnika sa različitih adresa, ali koje su u logičnom pravcu ka destinaciji.

- naš transfer na relaciji Beograd - Novi Sad i Novi Sad - Beograd predstavlja vrstu grupnog prevoza, u kojem je moguće skupljati putnike sa više različitih adresa u jednom gradu i prevoziti ih na više različitih adresa u drugom gradu.

- naručivanje transfera na ovoj relaciji bi bilo poželjno izvršiti 24 sata pre željenog vremena polaska sa Vaše adrese iz jednog ili drugog grada čime znatno povećavate uspešnost rezervacije mesta u vozilu. Naravno, naručivanje ove usluge prevoza je moguće izvršiti i posle ovog perioda, ali je onda uspešnost rezervacije mesta u vozilu manja.

- naručivanje transfera na ovoj relaciji se može izvršiti putem sajta, telefonom , Viberom, Skajpom ili WhatsApp-om.

- kod naručivanja usluge odlaska na ovoj relaciji kod rezervisanja transfera upisujete željeno vreme polaska sa Vaše adrese.

- kod usluga prevoza na relaciji Beograd - Novi Sad i Novi Sad - Beograd u vremenskom periodu od 22.00 do 06.00 nije moguće izvršiti rezervaciju pomenutih usluga za taj period.

- nakon prijema i obrade Vašeg zahteva za rezervaciju mesta na ovoj relaciji bićete kontaktirani od strane našeg operatera koji će Vam preneti informaciju o vremenskom intervaluu kojem će naše vozilo doći po Vas, ne dužem od 20min. Slanjem Vaše povratne poruke (poziva) konačno potvrđujete rezervaciju po navedenim uslovima i u navedeno vreme.

- za svakog pojedinačnog putnika u cenu transfera na ovoj relaciji je uračunat i prevoz prtljaga do 25kg ili jedan kofer standardnih dimenzija plus ručni prtljag.

- posebno naglašavamo da na ovoj relaciji nije moguć prevoz kućnih ljubimaca

- cena ove vrste usluge je definisana tako da za sve polazne tačke iz jednog grada i ciljne tačke u drugom gradu, a koje se nalaze na rastojanju do 90km se tarifiraju u iznosu od 800 din. Preko ovog rastojanja svaki naredni kilometar se dodatno tarifira 20 din.


Transfer Novi Sad - Aerodrom ‘’Nikola Tesla’’ - Novi Sad

- u pripremi je usluga prevoz Novi Sad Aerodrom

- kod naručivanja transfera na relaciji Novi Sad-Aerodrom ‘’Nikola Tesla’’ i Aerodrom ‘’Nikola Tesla-Novi Sad se mora izvršiti najkasnije 24 sata pre vremena Vašeg leta (flughafen taxi) bilo da je u pitanju dolazak ili odlazak sa beogradskog aerodroma.

- ovaj transfer predstavlja vrstu grupnog prevoza, u kojem je moguće skupljati putnike sa više različitih adresa u Novom Sadu i prevoziti ih do Aerodroma ‘’Nikola Tesla’’ kao i suprotnom pravcu (airport taxi).

- naručivanje transfera na ovoj relaciji se može izvršiti putem sajta, telefonom , Viberom, Skajpom ili WhatsApp-om

- kod ove vrste transfera, bilo da odlazite ili dolazite na beogradski aerodrom, prilikom popunjavanja rezervacije upisujete vreme Vašeg leta.

- kada je u pitanju odlazak na Aerodrom ‘’Nikola Tesla’’ nakon prijema i obrade Vašeg zahteva za rezervaciju mesta na ovoj relaciji bićete kontaktirani od strane našeg operatera koji će Vam preneti informaciju o vremenskom intervalu, ne dužem od 20min, u kojem će naše vozilo doći po Vas. Slanjem Vaše povratne poruke (poziva) konačno potvrđujete rezervaciju po navedenim uslovima i u navedeno vreme.

- kada je u pitanju polazak sa beogradskog aerodroma, naše vozilo će Vas preuzeti najranije 30 minuta od sletanja Vašeg aviona (zbog carinskih procedura i preuzimanja prtljaga), a najkasnije 120 minuta od vremena sletanja; u slučaju da carinske procedure i preuzimanje prtljaga potraje, zbog komplikacija, duže od 120 minuta preuzeće Vas naše prvo sledeće vozilo pri čemu je Vaša obaveza da nas o tome obavestite na jedan od naših kontakata (telefon, Skajp, Viber, WhatsApp).

- za svakog pojedinačnog putnika u cenu transfera na ovoj relaciji je uračunat i prevoz prtljaga do 25kg ili jedan kofer standardnih dimenzija plus ručni prtljag.

- posebno naglašavamo da na ovoj relaciji nije moguć prevoz kućnih ljubimaca

- cena usluge za ovu vrstu transfera je 800din u jednom pravcu.